Algemene verkoopsvoorwaarden Artemisia webshop

 

Ondernemingsgegevens

EYC GCV

Artemisia webshop
Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne (B)
[email protected]
0032-(0)16843028

Ondernemingsnummer: BE 0 642 915 802

Maatschappelijke zetel: EYC Gewone Commanditaire Vennootschap, Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne (B)

RPR: Turnhout


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Artemisia webshop is een onderdeel van EYC GCV, met maatschappelijke zetel te Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne (België), BTW BE 0 642 915 802RPR Turnhout, (hierna 'Artemisia webshop') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.


Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Artemisia webshop moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Artemisia webshop aanvaard zijn.

 


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Verzend- en leveringskosten, reservatie- of administratieve kosten worden apart vermeld bij het afrekenen.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Artemisia webshop niet. Artemisia webshop is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Artemisia webshop is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Artemisia webshop. Artemisia webshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 


Artikel 4: Online aankopen


Nadat de klant de bestelling bevestigde en verstuurde, ontvangt deze een automatisch gegenereerde e-mail met bevestiging van zijn/haar bestelling. Uit deze bevestiging kan de klant opmaken of de betaling reeds volbracht werd of indien hij/zij deze nog moet in orde brengen. De klant is verplicht de gegevens vermeld op deze bestelbon te controleren en Artemisia webshop op de hoogte te brengen van eventuele fouten of gebreken.

 

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • Online betaling op de website met Bancontact, Credit Card (MasterCard, Maestro, Visa, V-Pay, OB, American Express) iDeal, KBC Payment Button, Belfius Direct Net, Sofort Banking, Bitcoin
  • overschrijving op het Belfius-rekeningnummer van EYC GCV met vermelding van het bestelbonnummer. Het rekeningnummer en ook IBAN en BIC code staan vermeld op de bestelbon.
  • via een cadeaubon met vermelding van de code in het daarvoor voorziene vakje.

Indien EYC GCV na 14 dagen geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. Het spreekt voor zich dat de klant hiervan op de hoogte gebracht wordt.

Artemisia webshop is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Pakketten worden verzonden nadat EYC GCV de betaling ontvangen heeft. Goederen die in voorraad zijn in het magazijn van Artemisia webshop, worden binnen 2 dagen na het plaatsen van de bestelling aan de Klant verzonden. Vanaf het moment van verzending worden de pakketten afgeleverd volgens de modaliteiten van de transporteur. De Klant ontvangt een automatisch gegenereerde track&trace code waarmee hij/zij de reisweg en leveringstermijn van het pakket kan opvolgen.

 

Goederen waarvan onvoldoende stuks aanwezig zijn in ons magazijn of die moeten worden nabesteld, worden verzonden zodra ze opnieuw beschikbaar zijn in ons magazijn. Op de website kan de Klant een indicatie raadplegen van de beschikbare hoeveelheden in ons magazijn en de geschatte leveringstermijn bij nabestellingen.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikelen besteld via Artemisia webshop worden geleverd in België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De levering gebeurt door bpost, DPD, DHL.

Er worden verzendkosten aangerekend voor bestellingen met een waarde beneden €100,00 (btw inclusief). Deze verzendkosten worden weergegeven in het winkelmandje van de klant alvorens af te rekenen.

Bestellingen met een waarde hoger of gelijk aan €100,00 (btw inclusief) worden verzonden zonder verzendkosten.

 

Voor bestellingen met een leveringsadres in de nabije omgeving van ons magazijn (postcodes 2220, 2221, 2222, 2223, 2230, 2235, 2580, 2590 en 3130) krijgt de klant een bijzondere status: ‘Klant dichtbij’. Deze bestellingen worden door onze eigen leverdienst aan huis geleverd. Levering aan klanten dichtbij gebeurt zonder verzendkosten bij bestellingen met een waarde hoger of gelijk aan €30,00 (btw inclusief). Opgelet: deze status wordt niet automatisch door het systeem aangemaakt. Klanten die hiervoor in aanmerking komen, worden na aanmaak van hun klantenaccount door ons handmatig in de groep ‘Klant dichtbij’ ingedeeld. Wij streven ernaar dit te doen binnen 24 uur na aanmaak van het klantenaccount. Zodra het account gekoppeld werd aan de groep ‘Klant dichtbij’ berekent het systeem automatisch de aangepaste verzendkosten bij het plaatsen van een bestelling.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Artemisia webshop.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Artemisia webshop was geboden.

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van EYC GCV.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van EYC GCV te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Artemisia webshop.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Artemisia webshop (EYC GCV, Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne – 0032(0)16843028 – [email protected])via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Artemisia webshop heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Artemisia webshop (EYC GCV, Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne). De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Artemisia webshop zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal EYC GCV alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Artemisia webshop alle goederen heeft teruggekregen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Artemisia webshop geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

EYC GCV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van grote hoeveelheden / nabestellingen op aanvraag van meer dan 20 stuks.

 

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst ([email protected] - 0032(0)16843028) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan EYC GCV, Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Artemisia webshop zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Artemisia webshop is bereikbaar op het telefoonnummer 0032(0)16843028, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne (België). Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover EYC GCV beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt EYC GCV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Artemisia webshop respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: het verwerken van de bestelling, het versturen van de bestelling en het versturen van nieuwsbrieven.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Artemisia webshop ([email protected] - Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne (België)), gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Artemisia webshop ([email protected] - Aarschotsebaan 12, 2235 Houtvenne (België))

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Artemisia webshop heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


Artemisia webshop houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via onze klantendienst.

 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Artemisia webshop maakt gebruik van

-        ‘First party cookies’ die gebruikt worden door onze website met als doel om de website optimaal te laten functioneren.

-        ‘Third party cookies’ die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden vb. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor deze cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door EYC GCV om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 


Artikel 14: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

 

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissementTurnhout bevoegd.
Deze website wordt beveiligd door Comodo SSL-certificaten. Ga met je muis-cursor over onderstaand logo om de beveiligingsgegevens te bekijken. Klik hier voor meer informatie over Comodo Positive SSL EV.